juni 15, 2024

Startsida

Denna lilla webbplats handlar om enbart filmkondensatorer med fokus på audioapplikationer.

Här kan du läsa lite allmänt om kondensatorer

Här repeterar vi lite om filmkondensatorn

Filmkondensator, kallas även för plastfilm eller polymer filmkondensator. Oberoende av den kallas så finns det flera typer. Dessa har någon form av film som isolerande dielektrisk del.

Metalliserade filmkondensatorer av polypropylene (PP) anses vara bäst i många audio sammanhang. PP film har bra dielektriska egenskaper. Dessa är normalt s.k. självläkande. Här finns förkortningar som, MKP, MFP, MPT.

Inom audiosammanhang är metalliserade filmkondensatorer dominerande i signalkedjan, då den anses vara bäst lämpad och lämnar inte så stora avtryck när det gäller att färga ljudet.
Men detta är en sanning med modifikation. Att bedöma ljud är just en bedömningsport, så olika personer anser att olika modeller av dessa kondensatorer och fabrikat, ”låter olika” eller färgar ljudet olika. Frågan är om man kan höra större skillnad på olika fabrikat? Ditt val av modell och fabrikat kan ju passa din applikation bäst.

Det finns ett begrepp som heter Audio Grade Capacitor, vilket syftar till att de skulle vara extra bra för ljudet, men det handlar egentligen om att de tillhör denna grupp metalliserade filmkondensatorer.

Tänk på att vi lyssnare kan tycka olika. Det finns många åsikter men det finns en webbplats som många läser och har som riktvärden, på vilka fabrikat och modeller som är bäst för ljudet. Titta själv in på Humble Homemade HiFi
Se sortiment av filmkondensatorer hos Lukaseparts.se

Sedan finns MKT, som är metalliserade polyester kondensator. Ofta ser man typen Mylar (egentligen ett varumärke), vilket betyder en polyester/polyethylene terephthalate kondensator eller bara kallad PET.

Vi kan enkelst sammanfatt egenskaperna hos just metalliserade filmkondensatorer:

  • Quick transient design
  • High Precise Capacitance ±3%, ±5%
  • Very Low Dielectric absorption factor
  • Very Low Dissipation factor
  • Very Low ESR
  • Very Low Inductance
  • Excellent handling of high current audio pulses